CN 41-1243/TG ISSN 1006-852X

Most Read

1
Simulation method of grinding wheel topography
CAO Youwei, QIAO Guochao
2016, 36(3): 33-37. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2016.3.0007
2
Nanoscale removal mechanisms in abrasive machining of brittle solids
HUANG Shuiquan, GAO Shang, HUANG Chuanzhen, HUANG Han
2022, 42(3): 257-267. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.3009
Abstract(1766) HTML (272) PDF 4303KB(445)
3
Research progress and prospect of high entropy oxide
ZHANG Yang, ZOU Qin, LI Yanguo, LI Yuanyuan, XU Jiangbo, WANG Mingzhi
2022, 42(1): 30-41. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0091
Abstract(1479) HTML (3195) PDF 3870KB(472)
4
Study on optimal method of induction brazing temperature for single-layer CBN grinding wheel
LI Qilin, DING Kai, LEI Weining, SHAN Daping
2021, 41(2): 17-22. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.2.0003
5
Research status and prospect of additive manufacturing diamond tools
TAO Yakun, GAN Jie, ZHOU Yan, DUAN Longchen
2022, 42(5): 511-517. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.3004
Abstract(1350) HTML (365) PDF 3693KB(200)
6
Research on grinding of biological tissue
WU Maozhong, WANG Chengyong, ZHENG Lijuan, CHEN Zhihua, LIU Zhihua
2022, 42(2): 137-149. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0123
Abstract(1102) HTML (347) PDF 13209KB(122)
7
Challenges of future high-precision polishing methods for hard-to-process materials by the fusion of environmental control and plasma technology
DOI K. Toshiro, AIDA Hideo, OHNISHI Osamu, YIN Shaohui, REN Yinghui
2022, 42(6): 637-649. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.7001
Abstract(1001) HTML (229) PDF 9820KB(190)
8
Study on properties of low temperature vitrified bond modified by aluminum powder
WANG Yanming, HOU Yonggai, XIA Xuefeng, LI Wenfeng, HOU Chao, PENG Jin, ZOU Wenjun
2021, 41(5): 40-45. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.5.0007
Abstract(993) HTML (142) PDF 1522KB(56)
9
Study on electrochemical mechanical polishing process of silicon carbide crystal
WANG Lei, WU Runze, NIU Lin, AN Zhibo, JIN Zhuji
2022, 42(4): 504-510. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.0029
Abstract(967) HTML (650) PDF 4166KB(178)
10
Simulation and intelligent control during grinding process for difficult-to-machine materials in aerospace
ZHAO Biao, LEI Xiaofei, CHEN Tao, DING Wenfeng, FU Yucan, XU Jiuhua, LI Hai
2023, 43(2): 127-143. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2023.1002
Abstract(937) HTML (245) PDF 5704KB(142)
11
Review on manufacturing diamond abrasive tools by additive manufacturing technology
WANG Jianyu, HUANG Guoqin
2022, 42(3): 307-316. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.0007
Abstract(924) HTML (203) PDF 4958KB(135)
12
Progress of ultrasonic vibration-assisted machining surface micro-texture and serviceability
BIE Wenbo, ZHAO Bo, CHEN Fan, WANG Xiaobo, ZHAO Chongyang, NIU Ying
2023, 43(4): 401-416. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2023.0095
Abstract(920) HTML (299) PDF 8653KB(220)
13
Report on operation of Chinese superhard industry in 2021
LI Lijuan, ZHANG Beibei, ZHAO Xinghao, LI Zhihong, SUN Zhaoda
2022, 42(5): 523-526. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.4001
Abstract(920) HTML (212) PDF 2554KB(169)
14
Preparation methods of boron-doped diamond electrode and its research progresses
LI Lianlian, CHEN Guanqin
2022, 42(5): 543-551. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.5005
Abstract(858) HTML (158) PDF 4637KB(165)
15
Research present situation of machining deformation of ultra-thin dicing blades
ZOU Qin, ZHANG Chengxiang, LI Yanguo, LI Kenan
2022, 42(1): 119-128. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0102
Abstract(816) HTML (233) PDF 3037KB(114)
16
Interference analysis and ultra-precision grinding technology of hemispherical resonator curved surface machining
LIU Henan, QIN Biao, WANG Tingzhang, TIAN Jinchuan, CHEN Mingjun
2022, 42(1): 10-17. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0099
Abstract(811) HTML (386) PDF 4285KB(145)
17
Experimental study on flexible fiber assisted stress rheological passivation and polishing of complex edge of cemented carbide insert
SHAO Lanying, KE Mingfeng, WANG Jiahuan, LYU Binghai, WANG Xu, YUAN Julong
2022, 42(1): 1-9. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0094
Abstract(742) HTML (206) PDF 3892KB(85)
18
Process research on ultrasonic vibration assisted lapping of single crystal silicon carbide
HAO Xiaoli, YUAN Zewei, WEN Quan, GUO Shengli
2022, 42(3): 268-274. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0208
Abstract(735) HTML (188) PDF 4420KB(143)
19
Fabrication method of high energy beam for solid-state nanopore
CHEN Wei, ZHENG Lijuan, AI Siqi, LIU Youming, WANG Chengyong, YUAN Zhishan
2023, 43(1): 1-9. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2023.0009
Abstract(728) HTML (166) PDF 3019KB(139)
20
Experimental study on grinding force in axial feed grinding of cemented carbide with diamond grinding wheel
REN Xiaoke, HUANG Hui, SU Zhenfa
2022, 42(5): 567-577. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.0040
Abstract(722) HTML (310) PDF 4792KB(107)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go